KişiselMuhasebe

Fatura Nedir?

 Merhaba arkadaşlar , bu yazımda fatura nedir? faturada bulunması gereken bilgiler nelerdir? ve fatura düzenlenirken dikkat edilmesi gerekenler başlıkları hakkında bilgiler vermeye çalışacağım  konuyu daha iyi anlamanız açısından daha önce yazmış olduğum Fatura kesmek içi yapılması gerekenler  başlıklı yazımı da okumanızı tavsiye ederim
1. Fatura tanımı: Fatura nedir? satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.2. Faturada bulunması gereken bilgiler:
– Fatura ibaresi,
– Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,
– Maliye Bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührü şekli,
– Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
– Alıcının (müşterinin) adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
– Malın ve hizmetin türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı,
– Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,
– Kaşe ve imza

3. Faturanın düzenlenmesinde dikkat edilecek konular:

– Faturalar sıra numarası dahilinde düzenlenir.
– Faturalar mürekkepli kalem ile daktilo veya bilgisayarla düzenlenir.
– Faturalar en az bir, asıl bir örnek (suret) olarak düzenlenir.
– Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
– Faturalar Türkçe olarak düzenlemelidir.

– Kullanılacak faturalar notere tasdik ettirilmiş veya antlaşmalı matbaalara bastırılmak suretiyle temin edilir. Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.
– Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri, kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır. Ancak nihai tüketiciye satılan mallar veya yapılan işler için düzenlenecek faturalarda, müşterinin belge ibrazı ve fatura düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
– Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına, imzaya yetkili olanların imzası bulunur.

4. Kapalı Fatura: İşletmenin, peşin satışlarında fatura bedelini peşin olarak aldığını göstermek için faturanın alt tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.

5. Açık Fatura: İşletmenin, veresiye satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.

Tüketicilere ayıplı mal ve hizmet satan kişilere karşı hak aramada, fatura delil olarak kullanılabilir. Faturaya itiraz süresi 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmezse faturanın içeriği kabul etmiş sayılır. Faturaları Gelir Vergisi Kanununa (GVK) göre 5 yıl, Türk Ticaret Kanununa göre 10 yıl saklama zorunluluğu vardır.

VUK un 232. maddesine göre fatura düzenleme zorunluluğu; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usul de tespit edilen ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, aşağıdaki işletmelere fatura vermek ve bu işletmelerden fatura istemek zorundadırlar.
Bunlar:
– Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar( şirketler, şahıs işletmeleri),
– Serbest meslek erbabı(avukatlar, doktorlar, muhasebeciler vb),
– Kazançları basit usul de tespit olunan tüccarlar (ayakkabı tamircisi, berber)
– Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler,
– Vergiden muaf esnaf (pazarcılar, seyyar satıcılar).

6. Fatura düzenleme zorunluluğu: Fatura, malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Ay sonlarına rastlayan satışlarda en geç ayın son günü fatura düzenlenmelidir. Sonraki aya geçiş yapılamaz. Satışların toptan veya perakende yapılması, fatura düzenlemede önemli bir unsurdur. Eğer satış tüketiciye değil, malı satacak olan bir işletmeye yapıldıysa bu ticaret toptan ticarettir. Fatura düzenlemek, mal ve hizmeti satanın göreviyken; mal ve hizmeti satın alan alıcı da fatura istemek ve almakla görevlidir.

7. Fatura Yerine Geçen Vesikalar: Fatura düzenlenmesinin zorunlu olmadığı bir kısım alım satım ve hizmet işlerinde mükellefler kayıtlarını fatura yerine geçen vesikalarla tevsik etmek zorundadırlar. V.U.K.’daki düzenlemelere göre, fatura yerine geçen vesikalar, perakende satış vesikaları, gider pusulası ve müstahsil makbuzu olarak sıralanmıştır.

 

Fatura Örneği
Fatura Nedir?

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. muhasebeci değilim ancak bilgilerini paylaşman da bir inceliktir bunu da belirtmeden geçmeyelim :)

  2. Firma olarak 38 senedir bu sektördeyiz ve anlattıklarınız ile ilgili çok fazla soru alıyoruz. Artık soranlara web sitenizi önereceğim. Açık ve net anlatmışsınız. Emeğinize sağlık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu