Türkiye’nin çok güzel kasabalarından bir tanesi olan Kuzuculu kasabası daha doğrusu kuzuculu mahallesi çocukluk günlerimi geçirdiğim yaşadığım yer olan Kuzuculu mahallesi (Eskiden Kasabaydı ) için kurduğum Blogu tanıtmak istiyorum. bir yer düşünün yeşili ile mavisi ile insana huzur veren. İşte kuzuculu da öyle bir yer.
 Peki kuzuculu için kurduğum blog da neler var. Öncelikle kuzuculu ile ilgili geniş bilgiler alabileceğiniz bir blog oluşturmaya çalıştım. Aynı zamanda  mahallemizde yıllar önce açılan önce AÇED ( Amanos Çevre Koruma Derneği ) daha sonra ise ismini değiştirerek Amanos Keşif olan derneğin çalışmalarını göreceksiniz Amanos dağları hakkında çeşitli bilgileri bulabilirsiniz, amanos dağlarındaki çeşitli bitki Kuzuculu ile ilgili resimler , yaylalarımız  hakkında bilgiler verilmiştir. 

Kuzuculu’nun Tarihi

Tarihi kaynaklara göre bu bölgede M.Ö. III bin yıl önce Akad ve Sümerlerin, daha sonra Mısırlılar, İran (Pers), Makedonya (İskender İmparatorluğu), M.S. I. II. III. yüzyılda da Roma ve Bizanslıların yaşadığı görülmektedir.

M.Ö. 333’de Roma İmparatoru İskender ile Pers Kralı III. Darius arasında yapılan İssos savaşının Deliçay (Pinaros) ile deniz kenarındaki bir yerde yapıldığı belirtilmektedir.
Ayrıca Deliçay Amanos dağlarından çıkar ve İssos yakınlarında denize dökülür denilmektedir.

Dörtyol ilçesi Yeşilköy kasabasında deniz kenarındaki Kinetinhöyüğü’nde yapılan kazılarda M.Ö. 6000 yılına ait eserler bulunmuştur. M.Ö. 18. yüzyıla ait yanmış ev kalıntıları, hayvan figürleri ve çok sayıda tarihi eserler çıkmıştır. Eski bir körfez limanı olan Kinetinhöyüğü pek çok kavme ev sahipliği yapmış, tarihi çok eski bir yerleşim merkezidir.

Ancak Kuzuculu ve çevresindeki eski tarihî kalıntılar (mezar, mağara, v.s.) Roma ve Bizanslılara aittir.
Kuzuculunun ilk kuruluşu kesin olarak bilinmemekle beraber 450-500 yıl önce (1450-1500’lü yıllarda) kurulduğu tahmin edilmektedir.

 

Kuzuculu Emral Kayası

Önce Emir Ali (Ali Paşa) adında bir Osmanlı paşası Kuzuculu’ya gelerek şimdiki kendi adıyla anılan “Emralkayası” denilen yeri kurmuştur. Burada kayalar arasını oyarak su akıtmış ve değirmen çalıştırmıştır. Değirmen kalıntıları halen mevcuttur.

Zübeyiroğullanndan Nurullah Efendi üç hane olarak Aksaray’dan gelip Kuzuculu’ya yerleşir.

Kışın koyun ve kuzu otlatmak üzere gelen Nurullah Efendi ermiş kişilerdendi.

Mezarı Kuzuculu mezarlığındadır. Bu mezarlıkta geceleri ışıkların yandığı ve parladığı anlatılmaktadır.

Sonra Şıh Mahmut adında bir zat gelir, Kuzuculu’ya yerleşir. O da koyun kuzu otlatmaktadır. Yerleşik düzeni ve Kuzuculu’yu ilk kuran kişidir Şıh Mahmut. Kendi adına “Şıh Mahmut Yaylası” ile “Şen Mahmut Mahallesi” vardır.

Daha sonra ise Kuzuculu ya Ökkeşoğulları (ERBAŞ) Darakçılar ile Kırıkhan’dan Dokuzoğulları gelip yerleşirler. Bir anlaşmazlık yüzünden çıkan kavgada Dokuzoğulları Ökkeşoğuilarının muhtarını öldürürler. Savaş başlar. İki aşiretten de birer kişi kalır.

Kuzuculu’ya daha sonra Çelebiler, Üllüpoğulları ve Yahşiler gelip yerleşirler. Bir kız yüzünden anlaşmazlık çıkınca Osmanlı Mısır Valisi ordusunu Kuzuculu’ya gönderir. Bir Cuma günü kızı istediği gence vermek istemeyen ve karşı koyan halkın bir kısmı öldürülür. Diğerleri kaçarlar.

Oğlan ile kız birbirine kavuşunca taş kesilirler.

Kuzuculu’ya İç Anadolu’dan geldiği söylenen Murtaza Dede, koyun kuzuları ile gelir yerleşir.

İç Anadolu kışın çok soğuk olduğu için kışı Kuzuculu ve çevresinde geçirir, yazın Halep, Şam veya İç Anadolu bölgesine giderlerdi.

Şıh Murtaza Dede savaştan kaçan ve sağ kalanları bir araya toplar. Şimdiki Kuzuculu köyünü kurar. Şu andaki Cumhuriyet İlköğretim Okulunun bulunduğu yerde eski ve ilk yapılan cami vardı. Üzerinde 1136 (1724) tarihi yazılı olan bu kitabe (Emir Hüseyin Namazgahı) Kuzuculu Merkez Camiinin giriş kapısı üzerinde muhafaza edilmektedir. Bu eski caminin etrafı ermiş kişilerin mezarları ile dolu olduğu söylenmektedir.

 

Kuzuculu’nun Kurulması

Kuzuculu kurulduğunda 7 hane idi. Bu köye, Şıh Murtaza Dedenin koyun ve kuzuları otlattığı için önce “KUZULU” sonra “KUZULUĞU” denmiş. Daha sonra da “KUZUCULU” adını almıştır.

1535 ve 1553 tarihlerinde Kanuni Sultan Süleyman İran seferine giderken Çukurova’dan geçen ilk Osmanlı Padaşahıdır. Bağdat’ı fethetmeye giderken Kurkulağı, İskenderun ve Halep yolunu takip etmiştir. Giderken Kinetinhöyüğü denilen yerde konaklamıştır. Kuzuculu’dan Şıh Murtaza Dede ile görüşerek oğlunu Bağdat seferine yürütmüştür.

1282 (1864) tarihinde Kuzuculu ve çevresi Halep vilayetine bağlı olarak görülmektedir.

Yine 1282 (1864)’de mevcut olan Osmanlıca bir haritada Erzin, Özerli. Çaylı, Ocaklı ve Kuzuculu açık olarak belirtilmiştir.

Bu haritada 1865-1866 yıllarındaki Fırka İslahiye ve aşiretlerinin iskanında takip ettiği yol detaylı bir şekilde gösterilmektedir.

Harita üzerinde Büyük Küllü ve Küçük Küllü de gösterilmektedir.

Bu tarihlerde harita üzerinde gösterilmemekle beraber ifadelerden edindiğimiz bilgilere göre Keçeli, Kocadüz., Başlamış, Kurtkulağı, Üçkoz, Sırapınar, Derindere, Haçbel, Fenk (Kara Fenk), Dördüllü yolu. Ayı deresi, Kapu, Harlıkgibi yerlerde bu bölge halkının çok eskiden beri oturdukları anlaşılmaktadır.

Kuzuculu bir köy olunca çevreden gelip yerleşenler olmuştur. Kuzuculu önce Şıh Mahmut Mahallesinde Topal Ahmet mevkiinde bir çarşısı vardı. Bu çarşıda üç dükkân, bir kahvehane bulunuyordu. Hacı Muştuk Ali Ağanın dükkânı ve kahvehanesi, Topal Ahmet in bakkalı, Mustafa Ateş’in dükkânı vardı. Bu çarşı sonradan şimdiki yere gelip yerleşti.

https://kuzuculu.blogspot.com.tr

E-POSTA ABONELİĞİ

Aşağıdaki kutucuğa e-posta adresini yazarak her yeni makaleden anında haberdar olabilirsin.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkür Ederim.

Bir Şeyler Yanlış Gitmiş Olmalı, Lütfen Tekrar Deneyin.