Bir bina inşa ettiğimizi düşünelim. Proje yapılır. Projede binanın ne amaçla kullanılacağı, hangi özelliklerde olacağı, sağlamlığı gibi konulara karar verilir. Sonra buna uygun bir temel atılır. Bu temelin üzerine projeye uygun şekilde bina inşa edilir….