Eleştiri , bir insanı, bir yapıtı, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla yapılan inceleme işidir. İki türlü eleştiri vardır. Yapıcı eleştiri ve yıkıcı eleştiri yapıcı ve yıkıcı eleştiri arasında bir çeşit farklar…