Geçici Vergi: Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinde gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödendiği bir peşin vergidir.Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançların vergilendirilmesiyle ilgili süreçlerden birini oluşturmaktadır. Devlet,…