kişisel blog

Etiket : ‘Kişisel düşüncelerim’

Kişisel
Yazar: 7 Aralık, 2014

 Kızgınım, öfkeliyim , yaşanan haksızlıklara ve bu haksızlıklar karşısında sessiz kalanlara , insanların hor görülmelerine yapılan bir yanlış karşısında insanlara öfkelenen kendi eksikliklerini başka insanlar üzerine atan ve suçlu olduğu halde suçunu itiraf etmeyip insanlardan…