Siyaset bir toplum üzerinde şüphesiz en büyük paya sahip olan değerlerden biridir. Toplumun her bireyinin üzerinde büyük bir paya sahibi olması nedeniyle önem verilmesi gereken bir konudur. Siyaset olmadan insanların kendilerini keşfetmeleri ve yönetilme ihtiyaçlarını…